Logo Logo
7 základních technik ploutvemi pro potápění a šnorchlování
  • 03.08.2020
  • potápění, techniky kopu,

Točit se na místě nebo couvat? Žabí kop, helikoptéra nebo zpětný kop jsou efektivními technikami kopu, které by měl každý potápěč ovládat. Nejdůležitější techniky kopu si ukážeme v tomto článku.

Oblíbený flutterový kop vás dostane rychle kupředu, u dna se však při něm rozvíří písek a vy tak ničíte či jinak negativně ovlivňujete podvodní život. Proto jsou pro potápěče, ale i šnorchlaře nebo freedivery důležité jiné kopací techniky. Takovou technikou je například „žabí kop“, kterým podstatně minimalizujete zvíření sedimentů. Použitím vhodné techniky dokonce můžete hýbat ploutvemi a přitom couvat. Tato technika se jmenuje „zpětný kop“. Díky technice „helikoptéra“ zas dokážete se točit na místě.

Není snadné se tyto techniky naučit a nejlépe fungují za použití krátkým, tvrdých ploutví. V následném přehledu si je blíže přiblížíme a vysvětlíme, kdy je nejlépe tyto techniky použít.

Flutterový kop

Flutterový kop je velmi oblíbenou technikou, která připomíná kraulový kop u klasického plavání a je využívaná většinou potápěčů a šnorchlařů. Sice vás rychle dostane kupředu, ale není to ideální technikou pro kalné vody nebo v blízkosti dna. Víření sedimentů probíhá pod i nad potápěčem a podstatně tak snižuje viditelnost a negativně ovlivňuje podvodní svět. Modifikovaný flutterový kop vychází z pokrčených kolen a je kratší, než klasický flutterový kop. Tím docílíte, že pohybem ploutví dostáváte vodu dozadu a ne dolů ke dnu. Tím minimalizujete víření sedimentů.

NABÍDKA PLOUTVÍ

Žabí kop

Naprosto základní technika kopání, díky které nevíříte žádné sedimenty. Pohyb nohou u žabího kopu připomíná kopání u plavecké techniky prsa. Nicméně u žabího kopu ohnutá noha v koleni směrem nahoru a bérec ohnutý do strany. Celý kop tak provádíme dozadu a ne pod sebe. Díky tomu se můžete jednoduše pohybovat u dna bez víření sedimentů a je tak i vhodný do kalných vod.

Modifikovaný žabí kop

Ve stísněných prostorech (chodby, jeskyně) je klasický žabí kop nevhodný, protože při kopu potřebujete velký prostor. U modifikovaného žabího kopu vychází pohyb z kotníků, což podstatně zmenšuje potřebné místo pro kop.

Shuffle kick

Tato technika se hlavně využívá ve stísněných prostorech. Bérci (holenní části nohou) pohybujete rychle při ohnutých kolenech tam a zpět. Při tomto pohybu se ploutve téměř nehýbou a díky tomu málo víříte sedimenty a nepotřebujete pro kop velký prostor.

Pull and glide

Tato technika se využívá v extrémně stísněných prostorech, jako třeba v jeskyních, kde už není možné či vhodné použít nějakou z kopacích technik. Pohyb vychází z toho, že máte dokonale vyrovnané tělo a vy se díky objektům přitahujete rukama. Přítah následuje klouzání/vznášení – proto pull and glide.

Zpětný kop

Můžete se pohybovat i pozpátku? Ano! Z některých prostorů se dostanete pouze pozadu. Při zpětném kopu je potřeba zvládnout pohyb bérců (holeních části nohou) a je to jedna z nejtěžších technik vůbec. Při tomto kopu nedosáhnete velkého tahu, nicméně nepotřebujete se otáčet a nepotřebujete tolik místa.  

Helikoptéra – otočka

Otáčet se na místě – tak funguje technika helikoptéra pod vodou, při níž každá noha dělá jiný pohyb. Jedna noha dělá modifikovaný žabí kop a druhá zpětný kop. Díky tomu je možné otáčet se na místě, aniž byste museli zapojit ruce.

NABÍDKA PLOUTVÍ

Velmi dobře jsou tyto techniky ukázané na videu zde. Přejeme vám krásné chvíle u objevování nekonečného podvodního světa!