Logo Logo
Vodní polo

Nenápadně tvrdý sport. Míčová hra hraná ve vodě ve dvou třináctičlenných týmech. V České republice je vodní pólo velmi okrajovým sportem, který však nabírá na popularitě a nesmí ve výčtu sportů na našem webu chybět. Kdo ví, třeba právě ty budeš rozhodující článek týmu na dalším EU Nations!